Mount Aloysius on Facebook

Mount Aloysius Community Garden on Facebook

Mount Aloysius

Mailing Address:
PO Box 598
New Lexington, Ohio 43764

Location Address:
5375 Tile Plant Road, 
New Lexington Ohio 43764

740-342-3343